Přihláška ke vzdělávání - studiu

Předběžné výsledky přijímacího řízení

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji,
CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Celkové náklady projektu: 9 307 164 Kč.

Pro více informací klikněte zde.

Název projektu: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 – vybavení školy
CZ.1.13/4.2.00/36.01297
Celkové způsobilé výdaje: 19 654 610,80 Kč.

Pro více informací klikněte zde.


Mistrovství ČR ČSMPS v mini kopané mužů a juniorů 6.5. – 7.5. 2016

22.05.2016

9Již po šestnácté přijely do Chroustovic, krásného zámeckého prostředí areálu učiliště, sportovní fotbalové týmy ČSMPS, aby svedly boje o titul Mistra České republiky v mini kopané, kategorie mužů a juniorů. Letos opakovaně velký fotbal nahradila minikopaná (= fotbal malých forem hrající se na ½ hřiště), vzhledem k menším hráčským požadavkům a vlastní atraktivitě návrat klasického pojetí fotbalu hned tak neumožní.
Turnaje se zúčastnilo 8 týmů z České republiky, které se utkaly spravedlivým herním systémem ve dvou nasazených skupinách. Umístění v nich pak určilo čtvrtfinálové dvojice, z nichž vítězové postoupili do sobotních bojů o medailové posty. Poražené 4 týmy bojovaly v sobotu o konečné 5. – 8. místo.
Hned úvodní zápasy naznačily, že vynikající sportovní podmínky na hřištích i sportovním areálu v Chrasti, kam jsme se opakovaně vrátili, nabídnou atraktivní, dynamické a na góly bohatá utkání. Aby bylo známo jméno nového mistra ČR, muselo být sehráno 24 utkání ve dvou hracích dnech. Tato skutečnost potvrdila, že mini kopaná je dynamickou sportovní odnoží kopané, kde výsledek „dělá“ vyrovnaný kolektivní výkon.
Titul mistra České republiky dokázal obhájit loňský nečekáný vítěz – tým ze severozápadu České republiky – Olymp Jirkov (Ústecký kraj), který v konečném finále musel o zisku titulu rozhodnout až v dramatických pokutových kopech s týmem z Hradce Králové.
Všichni účastníci turnaje si odvezli, tak jak je tomu v Chroustovicích zvykem, kromě sportovních zážitků a medailí za kolektivní i individuální výkony také sportovní ceny, za které patří dík organizátorům a především podpoře sponzorů. Sympatickou atmosféru turnaje podtrhlo i krásné – slunečné jarní počasí, kvalita sportovišť a zázemí, které se podařilo organizátorům mistrovství zajistit. Nezbývá tedy, než těšit se – opět v roce 2017 nashledanou..

Výsledková listina
Fotogalerie

Za organizátory: Mgr. Mrázek Aleš

Vybíjená dne 22. 4. 2016

22.05.2016

2A proč ne? Krásné počasí přímo vybízelo k pobytu na vzduchu a k protažení zlenivělého těla. Takže sestavit rychle týmy a turnaj mohl začít. Sehrály se zápasy vždy tří družstev ve dvou kategoriích (dívčí a chlapecká). O rozhodování se postaraly vychovatelky Zuntová a Čečetková. Všichni se do hry zapojili se zápalem a snahou vyhrát. Ti, kterým se to podařilo, získali alespoň sladkou odměnu. A jak je vidět z fotografií, vítězné družstvo si úspěchu patřičně užívalo. Celé odpoledne bylo provázeno báječnou atmosférou, nadšením a povzbuzováním všech zúčastněných, kterým za podíl na vydařené akci děkujeme.

Fotogalerie

Za kolektiv vychovatelek  – Tomanová Libuše (ved. vychovatelka)

Čarodějnice na zámku

22.05.2016

1Čarodějnice jsou tradicí, kterou jsme si zvykli zařadit do akcí pořádaných i na internátě našeho učiliště, i když jsme jejich konání sledovali s určitými obavami, neboť jsme se důvodně obávali, že nám počasí a jeho předpovědi vystaví nepříjemnou „stopku“.

Nakonec se počasí umoudřilo a po menší „spršce“, kterou vyplnil a zpestřil DJ Vojta reprodukovanou hudbou, jsme drobnými soutěžemi, opékáním špekáčků a přátelským posezením u ohně tradici dostáli. Novou atrakcí byla pak projížďka na školním koni  Ariela. Příjemné odpoledne jsme zakončili povedenou diskotékou sourozenců Korových, kteří se prezentovali jako velmi dobří DJ.  Pro ilustraci, jak se den 28. 4. 2016 vydařil, přikládáme k článku několik fotografií.

Fotogalerie

Zapsala Bc. Libuše Tomanová

Beseda o airsoftu (11. 4. 2016)

22.05.2016

5Je „koníčkem“ našich dvou žáků, kteří si o této zálibě připravili pro své ubytované spolužáky besedu. Pověděli nám o svých sympatiích k České a Československé armádě, proč a kde se věnují této zálibě. Seznámili nás s maketami zbraní, které používají. Pustili nám různá videa o své činnosti a ukázali několik fotografií z akcí.

Částečně se nám nepodařila dokumentace z besedy, ale přesto poskytneme čtenářům a návštěvníkům našich stránek několik podařených fotografií. Nicméně poděkování organizátorům Vaškovi L. a Oldovi V. přesto patří, a to především za jejich odvahu a chuť vystoupit před spolužáky, za čas věnovaný přípravě a rovněž za zdařilou ukázku zbraní a uniforem.

Fotogalerie

Zapsala Bc. Libuše Tomanová

Velikonoční výstava na hradě Košumberk

22.05.2016

3Letošní sezónu na hradě Košumberk v Luži zahájila tradiční „Velikonoční výstava“, kde se prezentovalo svými výrobky i naše odborné učiliště.

Žáci oboru truhlář, módní dekoratérka, cukrář a aranžér květin zhotovili na ukázku výrobky, které žáci prvního a třetího ročníku oboru aranžér květin vkusně rozmístili v prostorách sklepení hradu. Výstava byla otevřena od 19. 3. 2016 do 17. 4. 2016. Podle ohlasů návštěvníků se výstava velice líbila, a tudíž jsme byli vyzváni k další spolupráci na podobných akcích.

Fotogalerie

Zapsala: Bohumila Máslová